Asigurarea de construcţii-montaj se adresează societăţilor de construcţii româneşti pentru lucrări executate pe teritoriul României sau în străinătate şi societăţilor străine, care au contractat lucrări pe teritoriul ţării. Această formă de asigurare poate să fie încheiată şi de către dezvoltatorul imobiliar sau industrial, respectiv proprietarul viitoarei construcţii, precum şi de persoanele fizice sau juridice pentru lucrările în regie proprie.

În asigurare sunt cuprinse construcția-montajul propriu-zis, împreună cu mașinile, utilajele, instalațiile, materialele şi alte bunuri folosite la executarea acesteia, precum şi răspunderea civilă legală faţă de terți a antreprenorului general împreună cu toți subantreprenorii.

În funcție de preferințele clientului, în asigurare mai pot fi cuprinse pe lângă riscurile de incendiu şi calamitați naturale şi următoarele acoperiri speciale:

 • cheltuielile de curăţare a locului sau de înlăturare a resturilor rămase în urma unui eveniment asigurat, inclusiv cheltuielile necesare şi economicoase făcute pentru salvarea şi conservarea bunurilor asigurate, limitarea pagubelor şi prevenirea extinderii lor, în limita sumei prevăzute la acest capitol în Poliță (maxim 10% din valoarea totală a contractului de construcții);
 • cheltuielile făcute cu transportul mașinilor, utilajelor, instalațiilor, materialelor şi a altor bunuri de la furnizori până la șantierul de construcție – montaj, dacă acestea nu au fost cuprinse în asigurarea de transport;
 • diferențele de tarif pentru transportul aerian sau expres al unor bunuri;
 • taxele vamale, taxele de timbru şi alte taxe legale;
 • cheltuieli pentru munca suplimentară, munca de noapte sau în zile de sărbători legale;
 • cheltuielile făcute ca urmare a creșterii preţurilor şi salariile peste cele luate în calcul în devizul inițial;
 • cheltuieli de proiectare, expertizare şi evaluare în caz de daună;
 • avariile produse în perioada de testare a centralelor termice, instalațiilor electrice şi termice,  lifturilor sau a altor instalații şi echipamente;
 • perioada de garanție post execuție.

Polița cuprinde două secțiuni: Secțiunea I referitoare la pagubele materiale şi Secțiunea II cuprinzând răspunderea civilă legală faţă de terți.

Secțiunea I - pagube materiale

Obiectul asigurării îl constituie bunuri aflate la locația lucrărilor de construcții-montaj şi menţionate expres în contractul de asigurare. Se pot cuprinde în asigurare:

 • lucrări contractuale de construcții-montaj, permanente sau temporare, cu toate materialele care pot fi încorporate în acestea, incluzând:
  • valoarea contractului;
  • materiale/alte bunuri puse la dispoziție de către beneficiarul lucrărilor de construcții-montaj, conform specificației anexate;
 • utilaje/instalații/echipamente ale constructorului sau subconstructorului, conform specificației anexate;
 • cheltuielile necesare şi rezonabile, efectuate în legătură cu bunurile asigurate şi generate de producerea sau iminenţa producerii evenimentelor asigurate.

Secțiunea II - răspundere civilă legală

Asiguratorul va acorda despăgubiri, în limitele răspunderii menționate în polița de asigurare, pentru:

 • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat să le plătească persoanelor păgubite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;
 • cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă asiguratul a fost obligat la despăgubire prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, stabilite de lege ori de către instanțele de judecată, dacă asiguratul a fost obligat la plata despăgubirilor.

Cere oferta
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]