Un contract de asigurare de garanţie este un contract prin care asigurătorul îi garantează beneficiarului că asiguratul se va achita de obligaţiile sale contractuale sau juridice.

Cui i se adresează produsul?

 • Societăţilor de construcţii;
 • Societăţilor de proiectare;
 • Companiilor ce oferă servicii de publicitate;
 • Furnizorilor de echipamente, utilaje etc.;
 • Societăţilor de consultanţă.

Cadru legislativ faborabil

 • Hotărârea nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 515, din 27 iulie 2009;
 • Hotărârea nr. 636/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice.

Avantajele oferite de polița de garanție

 • Păstrarea disponibilităților bănești ale companiei;
 • COSTURI TOTALE MAI MICI decât cele implicate de scrisorile de garanţie bancară sau celelalte forme de garantare care implică bani blocaţi (reţineri din facturi);
 • Fără contragaranţii materiale – IPOTECI / GAJURI.

Principalele tipuri de garanții contractuale

 • Garanţii pentru participare la licitaţii (Bid Bonds) – îi conferă beneficiarului siguranţa că participanţii la licitaţie au capacitatea de a încheia contractul de prestări servicii, la preţul propus în documentele de licitaţie;
 • Garanţii de restituire a avansului (Advance Payment Bonds) – garantează restituirea de către debitor a sumelor pe care creditorul le-a plătit sub formă de avans pentru prestarea serviciilor sau achiziţionarea unor produse;
 • Garanţii de bună execuţie a contractului (Performance Bonds) – acoperă eventualele daune ce ar putea să apară ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de către debitor, conform termenilor şi condiţiilor din contractul de bază;
 • Garanţii pentru lucrări/servicii de întreţinere (Maintenance Bonds) – garantează Beneficiarului remedierea oricăror defecţiuni sau vicii la lucrarea executată, apărute în perioada de garanţie post-execuţie (perioada de întreţinere/mentenanţă), conform prevederilor contractului de bază.

Condiții de emitere a garanțiilor

Emiterea garanţiilor se face numai în condiţii de riscuri minime şi după o analiză echivalentă cu analiza riscului de creditare.

Principalele condiţii de emitere sunt:

 • bonitatea/solvabilitatea societăţii garantate (asiguratul);
 • capacitatea acesteia de bună execuţie a contractului pentru care se solicită Bond-ul.

Documente necesare analizei în vederea subscrierii

 • Cererea chestionar;
 • Prezentarea companiei;
 • Acord de asociere (dacă este cazul);
 • Lista lucrărilor finalizate şi în curs de derulare care să reflecte experienţa în domeniu;
 • Documente financiar – contabile: bilanţurile pe ultimii 2 ani cu balanţele aferente, balanţa pe ultima lună, contul de profit şi pierderi;
 • Extras de la Registrul Comerţului;
 • Certificat (de la ANAF) prin care să se precizeze că firma nu are datorii fiscale – CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ privind impozitele și taxele locale;
 • Caietul de sarcini /Fişa de date – pentru garanţie pentru participare la licitaţie;
 • Contractul de prestări servicii – pentru garanţie de bună execuţie şi/sau de mentenanţă;
 • Grafic de execuţie;
 • Procesul verbal de recepţie pentru o lucrare finalizată;
 • Garanţii colaterale la dispoziţia asigurătorului: Fila cec (Legea nr. 59/1934 cu modificările şi completările ulterioare) sau Bilet la ordin (Legea nr. 58/1934 cu modificările şi completările ulterioare).

Documente de asigurare

 • Poliţa de asigurare;
 • Condiţii generale privind asigurarea de garanţii contractuale;
 • Condiţii speciale aferente tipului de garanţie solicitat;
 • Formular de scrisoare de garanţie – la cererea autorităţii contractante / beneficiarului:
  • Riscurile acoperite;
  • Plata despăgubirii (condiţionat / necondiţionat).

Produse de complementare

 • Asigurări de Construcţii montaj şi Răspunderea constructorului;
 • Asigurări de Utilaje şi Echipamente;
 • Asigurări de Răspundere a Managerilor;
 • Asigurări de Răspundere Civilă a Prestatorilor de Servicii.

Cere oferta
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]