Asigurarea de malpraxis este o asigurare de răspundere profesională. Denumirea “malpraxis” este utilizată în special în legatură cu profesiile din domeniul sănătăţii: medici, asistenţi medicali sau farmacişti, iar asigurat poate fi orice persoană care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, dacă, în conformitate cu legea, este personal medical sau furnizor de servicii medicale, dispozitive medicale sau medicamente.

O astfel de poliţă te protejează pentru erori din culpă, neglijenţă sau omisiuni în exercitarea profesiei. Într-un astfel de caz, persoana asigurată poate produce pagube materiale sau vătămări corporale a căror vindecare înseamnă tratamente sau/şi suferinţă. Daunele se pot stabili şi în urma unui proces în instanţă, caz în care asiguratul va avea de suportat şi costurile aferente.

Ca atare, poliţa de malpraxis va acoperi următoarele categorii de daune:

 • Cheltuieli pentru repararea pagubelor materiale;
 • Cheltuieli pentru tratamentul vătămărilor corporale;
 • Daune morale – numai dacă poliţa acoperă aceste tipuri de cheltuieli. Acest lucru trebuie verificat înainte de a încheia poliţa de malpraxis;
 • Cheltuieli de judecată.

Asigurarea de răspundere civilă profesională este de multe ori obligatorie, ea fiind solicitată de autorităţile abilitate a emite autorizaţiile/avizele de liberă practică din domeniu.

Sume asigurate

 • unităţi spitaliceşti publice comunale sau orăşeneşti – 100.000 euro suma asigurată;
 • unităţi spitaliceşti publice municipale – 250.000 euro suma asigurată;
 • unităţi spitaliceşti publice judeţene, regionale şi universitare – 500.000 euro suma asigurată;
 • unităţi spitaliceşti private – 100.000 euro suma asigurată;
 • sanatorii, preventorii şi unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, cu personalitate juridică – 100.000 euro suma asigurată;
 • servicii medicale specializate publice pentru acordarea de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar – 300.000 euro suma asigurată;
 • unităţi specializate în efectuarea unor servicii de transport sanitar – 75.000 euro suma asigurată;
 • furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu – 150.000 euro suma asigurată;
 • furnizori de dispozitive medicale – 150.000 euro suma asigurată;
 • furnizori de servicii medicale cu personalitate juridică şi ambulatoriile de specialitate ale spitalelor – suma asigurată se stabileşte în funcţie de numărul şi structura punctului de lucru;
 • farmacii cu circuit deschis – 4000 euro suma asigurată;
 • medici de familie şi medici de medicină generală – 12.000 euro suma asigurată;
 • medici specialişti – specialităţi medicale – 37.000 euro suma asigurată;
 • medici specialişti – specialităţi chirurgicale – 62.000 euro suma asigurată;
 • medici dentişti – 37.000 euro suma asigurată;
 • farmacişti în farmacii cu circuit deschis – 5.000 euro suma asigurată;
 • farmacişti în farmacii cu circuit închis – 5.000 euro suma asigurată;
 • biochimişti, biologi şi medici specialişti – specialităţi paraclinice – 20.000 euro suma asigurată;
 • asistenţi medicali şi moaşe care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare cu paturi – 10.000 euro suma asigurată;
 • asistenţi medicali şi moaşe care îşi desfăşoară activitatea în medicina primară, cabinete medicale – 4.000 euro suma asigurată;
 • asistenţi farmacie – 2.000 euro suma asigurată.

Cere oferta
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]
[contact-form-7 404 "Negăsită"]