Asigurarea culturilor agricole se adresează atât persoanelor fizice, cât şi juridice, ce dețin diferite culturi agricole în nume propriu,  primite în folosință sau luate în arendă.

Obiectul asigurării

Se pot asigura toate culturile agricole – cereale, plante tehnice, plante medicinale şi aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutreț, cartof şi legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor şi hameiului, arbuști fructiferi, căpșuni, culturile din sere, solarii şi răsadnişe, pepinierele, plantațiile de portaltoi.

Riscurile asigurate

Asiguratorul despăgubește numai pagubele suferite prin pierderi cantitative ale recoltelor, nu şi pagubele calitative ale acestora (cu excepția tutunului la care se despăgubesc şi daunele calitative). Pagubele provocate de alte cauze, cum ar fi bolile şi dăunătorii plantelor, nerăsărirea sau rărirea acestora, maturarea excesivă datorată întârzierii recoltatului, nerespectarea tehnologiilor de cultură şi altele asemănătoare nu se despăgubesc, chiar dacă sunt în legătură cu efectele factorilor de risc asigurați.

Riscurile asigurate sunt: incendiu, ploi torențiale, furtună, grindină, alunecare de teren cultivat, îngheţ timpuriu de toamnă, îngheț târziu de primăvară.

Excluderi generale

  • nerăsărirea plantelor datorită calităţii necorespunzătoare a semințelor;
  • daunele provocate de cauze neasigurate, chiar dacă acestea s-au înregistrat în conjuncție cu riscuri asigurate;
  • pierderea oricărei părţi din producție, datorată echipamentelelor de recoltare sau altor cauze, la recoltarea culturii asigurate;
  • pierderile de producție datorate neîntreţinerii culturilor conform normelor agrotehnice (boli, dăunători şi buruieni) sau a incapacității asiguratului de a recolta cultura ajunsă la maturitate (întârzierea faţă de perioada optimă de recoltare specifică zonei agricole, culturii şi soiului) şi pierderile datorate supramaturării şi scuturării recoltelor, încolțirea boabelor în spic;
  • daunele înregistrate la părţile vegetative sau florale ale plantelor, cu excepția cazului în care amploarea daunelor determină reducerea producției.

Culturile agricole se asigură la valoarea  declarată de către asigurat, valoare care trebuie să fie în concordanţă cu cheltuielile de producție preluate din devizele tehnologice pe cultură. Aceste cheltuieli se referă la materiile prime şi materiale (sămânţă, îngrășăminte chimice şi/sau organice, pesticide), lucrările mecanice, cheltuielile cu forţă de muncă şi alte cheltuieli cum ar fi arenda. Înaintea recoltării, suma asigurată poate să fie majorată până la valoarea producției estimate pe hectar, urmând a se acoperi astfel şi eventualele evenimente care ar duce la pierderea recoltei.

Prima de asigurare se poate achita fie integral, fie în rate.

Despăgubirile se vor face în funcție de starea culturii din momentul producerii sau apariției evenimentului asigurat, de datele rezultate în urma inspecției de risc şi în funcție de documentele referitoare la cauzele, împrejurările şi consecințele producerii sau apariției evenimentului asigurat.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote