Obiectul asigurării CMR îl constituie răspunderea civilă contractuală a companiilor ce efectuează, în calitate de cărăuş, transporturi pe şosele în trafic naţional sau internaţional, cu vehicule (care sunt menţionate expres în poliţa de asigurare), pentru avarierea sau distrugerea mărfurilor încredinţate pentru transport sau pentru depăşirea termenului de livrare.

Fac obiectul asigurării numai răspunderile ce îi revin transportatorului în calitate de cărăuş pentru pagube produse mărfurilor transportate cu vehicule, potrivit prevederilor de la art.17 şi 23 din „Convenţia privind contractul pentru transportul internaţional de mărfuri pe şosele (C.M.R.)”, atât pe teritoriul României, cât şi în afara acestuia.

Valabilitatea asigurării poate fi determinată pe un anumit transport/călătorie, sau pe o anumită perioadă de timp.

Răspunderea transportatorului începe de la primirea mărfii până la predarea acesteia şi răspunde pentru pierderea totală, parţială sau vătămarea produselor transportate, precum şi pentru depăşirea termenului de livrare.

Riscuri acoperite

 • pierderea şi avarierea mărfurilor pe durata transportului rutier, inclusiv furtul (în cazul anumitor societăţi de asigurare), cu menţiunea că, dacă vehiculul încărcat cu marfă este transportat o parte a traseului pe mare, pe cale navigabilă interioară, pe cale ferată sau aeriană în executarea unui transport unitar, fără descărcarea mărfii din vehicul, poliţa acoperă întreg transportul mixt;
 • întârzierea în livrare, în limita taxelor de transport;
 • în limita sumei asigurate, cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau limitarea pagubelor, precum şi cheltuielile de expertiză şi de judecată când asiguratul a fost obligat la despăgubiri într-o acţiune civilă.

Includerea acoperirii riscului de furt este diferită de la o societate de asigurare la alta. Unii asigurători nu consideră furtul ca făcând parte dintr-o asigurare CMR, astfel încât paguba produsă prin furt nu ar fi vina transportatorului. Majoritatea societăţilor de asigurare despăgubesc doar furtul prin efracţie. Există şi asigurători care acoperă  furtul, total sau parţial, prin clauză suplimentară la poliţă, în schimbul plăţii unei prime suplimentare.

Suma despagubită în cazul pierderii totale sau parţiale a mărfii  se determină pe baza costului mărfii la locul şi momentul primirii acesteia pentru transport. Valoarea mărfii este determinată pe baza cursului bursei sau în funcţie de preţul curent al pieţei. În lipsa acestora, valoarea mărfii se va determina pe baza valorii uzuale a mărfurilor de acelaşi fel şi aceeaşi calitate.

Cuantumul despăgubirii nu poate să depăşească 25 franci/kg (prin franc se înţelege francul-aur, cu greutatea de 10/31 grame şi conţinut de fineţe de 0,900) de greutate brută lipsă, conform articolului 3 din Convenţia referitoare la transportul internaţional de mărfuri pe şosele, încheiată la Geneva în 1956 şi ratificată de România în 1972.

Alături de acestea se restituie şi taxa de transport, taxele vamale şi celelalte cheltuieli în legatură cu transportul mărfii.

În cazul depăşirii termenului de livrare, în urma dovezilor aduse de păgubit prin care se demonstrează că depăşirea termenului a provocat daune, transportatorul este obligat să plătească despăgubiri până la un nivel maxim ce este egal cu nivelul taxelor de transport.

Excluderi

Pagube indirecte (de exemplu: scăderea preţurilor mărfurilor);

Cheltuieli pentru îmbunătăţirea, transformarea bunurilor  precum şi repararea unor avarii produse de cauze care nu sunt cuprinse în poliţa de asigurare;

Pagube produse mărfurilor transportate ca urmare a:

 • războiului, grevelor, tulburărilor civile, etc.
 • utilizării autovehiculelor descoperite şi fără prelată, dacă acest mod de utilizare nu a fost convenit în mod expres între părţi;
 • lipsei sau defecţiunii ambalajului pentru mărfurile expuse prin natura lor la stricăciuni sau vătămări atunci când nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate;
 • manipulării în timpul încărcării şi descărcării, precum şi în timpul deplasării mijlocului de transport ca urmare a nerespectării normelor de ancorare;
 • naturii unor mărfuri, expuse unor cauze inerente chiar a acestei naturi, fie perimării complete sau parţiale sau vătămării din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscării, scurgerii normale sau acţiunii paraziţilor şi rozătoarelor;
 • încărcării sau numerotării insuficiente sau nesatisfăcătoare a coletelor;
 • transportului animalelor vii;

pagubele produse datorită depăşirii termenului de livrare din cauze neimputabile Asiguratului (staţionări în vamă etc.);

pagubele produse în cazurile în care:

 • accidentul a fost produs cu intenţie;
 • autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau o autorizaţie de circulaţie valabilă;
 • în momentul accidentului, autovehiculul era condus sau acţionat de o persoană fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicule, ori după ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării, ori ca urmare a suspendării dreptului de a conduce;
 • accidentul a fost produs în timpul conducerii autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infracţiuni;
 • accidentul a fost produs în timpul cât autorul infracţiunii încerca să se sustragă de la urmărire.

Primele plătite pentru poliţa CMR sunt calculate de către asigurător pe baza informaţiilor despre natura mărfii transportate şi detaliile vehiculului utilizat pentru transport.

La emiterea poliţei CMR, limita de răspundere şi prima de asigurare se stabilesc pentru fiecare vehicul în parte în cazul cuplurilor formate din autocamion şi remorcă şi pe semiremorcă în cazul cuplurilor formate din autotractor şi semiremorcă.

Un factor important în stabilirea primelor este suma asigurată sau limita răspunderii solicitate de asigurat. De asemenea, valoarea franşizei poate mări sau scădea totalul primei plătite de asigurat.

Perioada asigurată variază între o lună şi un an de zile.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote