Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. INTEGRA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră, în calitate de client sau asistent în brokeraj. Scopul colectării acestor date este desfășurarea activității de brokeraj în asigurări. Datele despre clienți vor fi stocate pe toată durata valabilității poliței de asigurare încheiate iar datele despre asistenții în brokeraj vor fi stocate până la rezilierea contractului de mandat.

Nu sunteți obligat(ă) să funizați aceste date, dar refuzul dvs. determină neînregistrarea datelor dvs. și în consecință, imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, societăți bancare, societăți de asigurare și reasigurare, angajatorul persoanei vizate, organizații de cercetare a pieței şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la clienții și asistenții noștri în brokeraj.

INTEGRA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. se ocupă cu responsabilitate de securitatea datelor dezvoltând măsuri administrative pentru protejarea informațiilor stocate.

Conform Legii nr. 677/2001 beneficiați de dreptul la acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către Administratorul S.C. INTEGRA BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Registrul personalului propriu

Jurnalul asistentilor in brokeraj – persoane fizice

Jurnalul asistentilor in brokeraj – persoane juridice

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote