Cum te ajută asigurarea de răspundere civilă?

În desfășurarea activității companiei tale pot apărea situații neprevăzute care pot influența negativ alte persoane (clienți, parteneri, colaboratori, angajați, vecini etc). Și așa cum fiecare persoană este răspunzătoare pentru prejudiciile provocate terțelor persoane, și fiecare companie este răspunzătoare pentru acoperirea prejudiciilor provocate altor persoane de către angajații săi, inclusiv organele sale de conducere sau de către activele deținute în proprietate.

De ce să alegi asigurarea de răspundere civilă de la INTEGRA BROKER

Cu asigurările de răspundere civilă oferite de INTEGRA BROKER, partenerul tău de încredere, ai siguranța că beneficiezi de protecție financiară în cazul în care compania ta a cauzat prejudicii unor terțe persoane în timpul desfășurării activității, INTEGRA BROKER plătind în locul tău costurile necesare acoperirii acestor prejudicii.

Asigurarea de răspundere civilă legală față de terți

Ce se întâmplă dacă un incendiu/inundație care are loc la locația în care își desfășoară activitatea compania ta se extinde la vecini? Compania ta va fi obligată să plătească despăgubiri acestora pentru repararea pagubelor produse.
În aceste momente vine în sprijinul tău asigurarea de răspundere civilă legală față de terți, oferită de INTEGRA BROKER.

Asigurarea de răspundere civilă legală a producătorului

Dacă produsele realizate și vândute de compania ta înregistrează vicii ascunse sau defecte de fabicatie, iar consumatorii finali ai acestor produse suferă prejudicii sub forma vătămărilor corporale, decesului sau pagubelor la alte bunuri? De asemenea, dacă ai livrat produse care nu au fost ambalate corespunzător sau nu au fost însoțite de instrucțiuni de folosire corecte și complete și, ca urmare, beneficiarii au suferit prejudicii?
Vei fi obligat de persoanele afectate să repari pagubele pe care le-ai produs.
Va trebui să aloci resurse financiare pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute.

Asigurarea de răspundere civilă legală față de angajați

Pe tot parcursul desfășurării activității, compania ta este responsabilă față de angajații ei pentru cazurile în care aceștia suferă accidente de muncă sau suferă pagube la bunurile lor, din neglijența companiei tale, prin neluarea măsurilor referitoare la respectarea legislației referitoare la protecția muncii.

Asigurarea de răspundere civilă a chiriașului față de proprietar

Compania ta își desfășoară toată activitatea sau o parte dintre activități în locații închiriate. Există în orice moment riscul ca, pe parcursul derulării activității, să se producă evenimente care pot conduce la avarierea sau distrugerea locațiilor închiriate sau a dotărilor/bunurilor închiriate odată cu acestea.
Daunele și avariile provocate accidental bunurilor proprietarului sau locuinței închiriate te vor costa scump.
Asigurarea de răspundere civilă a chiriașului față de proprietar se va dovedi un sprijin real în astfel de situații.
INTEGRA BROKER îți oferă suportul necesar pentru a putea acoperi pagubele pe care, în mod accidental, le-ai putea produce bunurilor sau locatiei închiriate.

Asigurarea de răspundere civilă a proprietarului față de chiriaș

Relația dintre proprietar și chiriașii săi nu este întotdeauna lipsită de surprize neplăcute. Deși responsabil și prevăzător, uneori e posibil să pierzi din vedere necesitatea efectuării unor reparații sau a unor lucrări de întreținere în imobilele pe care compania ta le închiriază. În cazul în care, datorită neglijenței companiei tale, bunurile aparținând chiriașilor tăi vor fi avariate, compania ta va fi obligată să și asume responsabilitatea acestor pagube și să plătească despăgubiri chiriașilor. INTEGRA BROKER preia cheltuielile legate de compensarea prejudiciilor produse accidental chiriașilor companiei tale tăi și bunurilor aparținând acestora.

Asigurări de răspunderi civile profesionale

Ca liber profesionist îți poți desfășura activitatea individual sau în diferite forme de asociere: societăți civile profesionale, societăți cu răspundere limitată, cabinete asociate etc. În desfășurarea activității profesionale, societatea ta poate să producă prejudicii beneficiarilor serviciilor profesionale oferite prin eroare, omisiune sau neglijență.
INTEGRA BROKER va acoperi, prin asigurarea de răspundere civilă profesională, pierderile pe care societatea ta ar putea să le înregistreze în cazul în care clienții săi sunt prejudiciati prin neîndeplinirea obligațiilor profesionale din eroare, omisiune sau neglijență.

Asigurarea de răspundere civilă legală a managerilor (D&O)

Conducerea unei companii implică o presiune imensă. Orice decizie eronată poate să conducă la diminuarea activelor companiei sau la pierderi suferite de terțe părți.
Administratorii sau directorii executivi sunt legal răspunzători pentru toate daunele/pierderile provocate companiei sau terțelor părți (acționari, creditori, stat, furnizori, clienți, competitori, angajați etc.), fiind obligați să plătească despăgubiri pentru acoperirea acestora din patrimoniul personal.
Pentru a oferi confort managerilor tăi în luarea deciziilor cu privire la afacere, compania ta poate să contracteze o asigurare de răspundere civilă a managerilor.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote