1. Evaluăm programul de asigurare existent

Cunoaștem piața de asigurări, particularitățile fiecărei societăți de asigurare și deținem o serie de aptitudini pe care numai experiența și studiul legislației din domeniul le pot aduce, realizând evaluarea obiectivă și corectă a programului de asigurare existent.

3. Îmbunătățim condițiile contractelor de asigurare existente

Analizăm contractele de asigurare existente și recomandăm măsurile de adoptat pentru îmbunătățirea acestora. Profesioniștii noștri au competența și experiența necesară pentru a analiza asigurările încheiate și în cazul in care se vor descoperi unele deficiențe, elemente lipsă sau neclarități în contractele existente se vor face recomandări în legătură cu completarea/clarificarea acestora, adaptand nevoia de protecție a clienților noștri la oferta societăților de asigurări.

5. Oferim asistență în obținerea despăgubirilor

În cazul producerii riscurilor asigurate, ne sprijinim clienții în vederea întocmirii documentației de daună, în concordanță cu termenii și condițiile contractelor de asigurare încheiate, ne asistăm clienții pe parcursul eventualelor negocieri privind despăgubirile și ne asigurăm ca acestea să se obțină integral și în cel mai scurt timp.

2. Analizăm activitatea, identificăm riscurile și evaluăm impactul lor

Identificăm expunerile la risc si efectuăm analiza aprofundată a riscurilor identificate
Evaluăm riscurile respective, atât individual valoric, cât și comparativ prin prisma severității și a frecvenței producerii lor.

4. Negociem condițiile polițelor de asigurare noi și le încheiem în numele clienților

Negociem cele mai bune oferte uzând de experiența profesională și de portofoliul de asigurări pe care îl gestionăm și obținem condiții optime pentru soluțiile stabilite de comun acord în faza de analiză.

6. Gestionăm contractele de asigurare pe întreaga lor durată și le adaptăm la dinamica activității

Vă informam în legatură cu termenele de plată în cazul încheierii polițelor de asigurare cu plata în rate. Vă anunțăm când politele de asigurare se apropie de termenul de expirare și pregătim ofertele de reînnoire a contractelor. Atunci când apar schimbări în profilul riscului, ne ocupăm de implementarea acestor schimbări în programul de asigurare, astfel încât acesta să reflecte permanent profilul real al riscului, din toate punctele de vedere.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote