Asigurarea ROTR se adresează operatorilor de transport rutier pentru obținerea licenței de transport. Conform prevederilor legale în vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovadă că dispune de capacitate financiară în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul și de câte 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule. Capacitatea financiară se certifică prin capitalul social propriu, completat cu garanții bancare sau asigurare.

Asigurarea de Răspundere civilă a Operatorilor de Transport Rutier – acoperă riscurile de prejudicii materiale produse terţilor ce au calitatea de beneficiari ai serviciilor de transport prestate de asigurat.

Conform art.6 din OMTCT nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, pentru obţinerea licenţei de transport de la Autoritatea Rutieră Română, operatorul de transport rutier trebuie să facă dovada că dispune de capacitate financiară pentru autovehiculele pentru care solicită copie conformă, dispunând de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi de 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere.

Asigurarea ROTR se adresează operatorilor de transport rutier pentru obținerea licenței de transport. Conform prevederilor legale în vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovadă că dispune de capacitate financiară în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul și de câte 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule. Capacitatea financiară se certifică prin capitalul social propriu, completat cu garanții bancare sau asigurare.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote