Prin petent, în senul Normei numărul 24 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare, se înțelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită așa cum sunt definite de legislația în vigoare.

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin intermediul căreia un petent (astfel cum este definit la art.1 alin. (2) din Norma numărul 24 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare) sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate, și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare.

Petițiile adresate către S.C. INTEGRA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. vor fi formulate în mod oficial, în scris, vor fi redactate în limba română și depuse la sediul central cât și la sediile teritoriale, transmise prin intermediul serviciilor poștale, prin fax la numărul 0332430559 ori prin poșta electronică la adresa office@integrabroker.ro.

Reclamațiile primite de la terțe persoane prin telefon, utilizând numărul de telefon 0332430560, trebuie transmise imediat (în funcție de specificul petiției), în aceeași zi, către persoanele identificate ca responsabile de caz, spre soluționare, cu urmărirea stadiului petiției. Asemenea reclamații nu vor fi considerate petiții în sensul prezentei proceduri și nu vor fi înregistrate în Registrul unic de petiții (nefiind una din modalitățile de primire a petițiilor prevăzute în Norma numărul 24 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare).

În urma depunerii unei PETIȚII (Reclamație sau sesizare), petentul poate informa INTEGRA BROKER DE ASIGURARE faptul că se simte prejudiciat de către un angajat sau un colaborator al acesteuia.

Unde, când şi cum puteţi depune o petiţie (reclamație sau sesizare) la INTEGRA BROKER DE ASIGURARE

Telefon: (+4) 0332 430 560

Fax: (+4) 0332 430 559

Program de lucru cu publicul
Luni – Vineri: 09:00 – 17:30

Cererile depuse după ora 17:30 vor fi gestionate în ziua lucrătoare următoare.

Petent

(așa cum apare în cartea de identitate)
(așa cum apare în cartea de identitate)
(cod numeric personal)
(dacă este cazul)
(unde puteţi fi contactat)
(domiciliul curent)
(domiciliul curent)
(domiciliul curent)

Poliță

(conform documentului de asigurare)

Dosar de daună

(obligatoriu pentru reclamații)

Petiţie

(descrieți situația în care va aflați)
By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Petiția dumneavostră va fi înregistrată în următoarea zi lucrătoare.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote