În baza poliţei se asigură echipamentul electronic pentru pagube materiale şi, în funcţie de opţiunea Asiguratului, pentru pierderi de date şi suporturi de date, şi/sau cheltuieli suplimentare de operare. Se asigură numai echipamentul electronic utilizat într-un domeniu economic/social (administraţie, industrie, educaţie, comerţ, cercetare-dezvoltare).

Obiectul asigurării

Prin asigurare se acordă protecţie de tip “All Risks” (“Toate Riscurile”) echipamentelor electronice aparţinând persoanelor juridice, aflate la adresa menţionată în poliţă, cum ar fi:

 • echipamente de tehnică de calcul;
 • sisteme informatice periferice;
 • echipamente de radiodifuziune şi televiziune;
 • echipamente medicale;
 • echipamente pentru sisteme de alarmă, testare, măsurare şi automatizare, etc.;
 • echipamente pentru grafică industrială;
 • instalaţii de climatizare;
 • surse de tensiune neîntreruptibile.

Nu se asigură

 • ehipamente electrocasnice;
 • aparatură pentru discoteci;
 • simulatoare cardiace sau asemenea;
 • echipament radio amatori;
 • echipament pentru săli de jocuri.

Suma asigurată

Bunurile se asigură în funcţie de valoarea declarată de către contractant. Acestea trebuie să exprime valoarea de asigurare prin care se înţelege:

 • preţul de cumpărare al unui bun nou, similar ca tip şi calitate, plus cheltuieli de livrare dacă bunul asigurat este în producţia de serie;
 • preţul la care a fost achiziţionat bunul asigurat (preţ de inventar) reactualizat, plus cheltuieli de livrare, luând în considerare orice modificare de preţ survenită, dacă bunul de asigurat nu este în producţia de serie;
 • suma tuturor costurilor necesare pentru a produce articolul asigurat, plus marja de preţuri şi cheltuieli de livrare luând în considerare orice modificare de preţ care ar fi putut interveni pe parcurs, dacă bunul asigurat nu mai este în producţia de serie şi nici nu se cunosc preţurile de livrare sau achiziţie.

Riscuri asigurate

Pentru echipamentul electronic asigurat sunt acoperite orice pagube materiale produse în urma unui eveniment brusc şi neprevăzut provenit dintr-o sursă externă. Riscurile de bază acoperite sunt:

 • furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie;
 • neglijenţă, manipulare incorectă sau necalificată, erori de operare;
 • incendii, orice tip de explozie, implozie, acţiune directă a trăsnetului, cădere a unor obiecte aflate în zbor, precum şi pagube produse ca urmare a operaţiunilor de stingere a incendiilor, demolare, curăţare şi eliberare a spaţiilor sau pagube produse în timpul acestor acţiuni;
 • apa de robinet, inundaţii, ape indiguite, straturi freatice, ploi, coroziune, condens, abur, îngheţ, deplasare de sloiuri de gheaţă;
 • furtună , vijelie, grindină, avalanşă, alunecări de pietre, cutremur;
 • erori de construcţie, defecte ale materialului, defecte de fabricaţie, supratensiuni, inducţii, pagube prin efect indirect al trăsnetului.

Excluderi generale

Nu se acordă despăgubiri pentru pagubele provenite ca urmare a:

 • războiului (declarat sau nu), invaziei, acţiunii unui duşman extern, războiului civil, revoluţiei, rebeliunii, răzvrătirii militare cu sau fără uzurparea puterii;
 • confiscării, exproprierii, naţionalizării, rechiziţionării, sechestrării, distrugerii sau avarierii din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;
 • reacţiei nucleare, radiaţiei nucleare sau contaminării radioactive;
 • grevei, revoltei, tulburărilor civile, atacurilor teroriste, concedierilor în masă.
 • erupţiei vulcanice, cutremurului pe mare, uraganului, taifunului, tornadei;
 • daunelor de consecinţă de orice fel (de exemplu pierderea de profit);
 • evenimentelor pentru care o terţă parte ca furnizor, producător, detailist, transportator sau contractant al transportului este răspunzătoare;
 • uzurii normale, abraziunii şi îmbătrânirii oricărei părţi a bunului asigurat rezultând în mod natural din folosinţă uzuală, sau deteriorarea gradată (pierdere sau avariere ce ar putea fi acoperită în cadrul unui contract complet de întreţinere);
 • avariilor interne la orice componente electronice care fac parte din bunul asigurat (de exemplu, avariile la componentele electronice pentru care nu există nici o dovadă că a fost cauzată de riscuri asigurate provenind din exterior şi care au ca rezultat paguba la un element component sau la întregul bun asigurat).

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote